top of page
Меморіал перший.png

MEMORIAŁ
RADZIECKI.

HISTORIA MEMORIAŁU

 
 
 

Na początku 1944 r., w czasie ofensywy Łucka przez wojsko radzieckie, na cmentarzu zaczęto chować żołnierzy radzieckich. Na ogół ich groby były rozsiane po całym mieście i jego okolicach. Po wojnie pierwsze masowe groby urządzono we wschodniej części cmentarza katolickiego. Proces przeniesienia pochowań przebiegał dość słabo, a same groby zaczęły zarastać. Mieszczanie nie byli jeszcze tak obeznani ideowo, jak chciały to władze sowieckie. Później jednak zajęli się tym miejscem, postawiono pomnik żołnierza radzieckiego, płomień wieczny, groby przeniesiono i uszlachetniono, czyli powstał pierwszy Memoriał poświęcony żołnierzom radzieckim. Tymczasem cmentarz katolicki, we wschodniej części którego znajdowały się te pochówki,   został przekształcony w zwykły cmentarz miejski.

 
Меморіал перший 2.png

Przy Memoriału. 1960

Pierwszy Memoriał radziecki w Łucku

 
bottom of page