top of page
План 1941 німці_edited.jpg

NIEMIECKI
CMENTARZ
WOJSKOWY.

HISTORIA CMENTARZA

 

Niemiecki cmentarz wojskowy powstał w czasie I wojny światowej za wschodnim murem łuckiego cmentarza katolickiego. Zgodnie z umowami międzynarodowymi państwo polskie musiało zorganizować opiekę nad pochówkami wojskowymi, których na Wołyniu było tysiące, zwłaszcza na zachód od Łucka, gdzie przez długi czas przebiegała linia frontu.

Dokumentalnie o tym cmentarzu dowiadujemy się z dokumentów z czasów niemieckiej okupacji miasta. Wówczas administracja miasta zwróciła się do łuckiej parafii katolickiej o uporządkowanie grobów żołnierzy niemieckich, posadzenie kwiatów i objęcie ich stałą opieką.

Obecnie nie są znane żadne inne dokumenty, zdjęcia ani wspomnienia dotyczące tego cmentarza

bottom of page