top of page
P4390407.jpg

„Krótki, ale przemyślany spacer po cmentarzu wystarczy, aby nauczyć nas więcej niż całej filozofii świata w ciągu całego życia”.
 

Giannis Delimitsos

 
 

KATOLICKI
CMENTARZ.

Zlikwidowany w 1976 r. cmentarz katolicki, na którym znajduje się od ponad półtora wieku

pochowano miejscowych katolików

INDEKS

Analizujemy różne źródła w celu ustalenia nazwisk pochowanych na terenie dawnego cmentarza i dzisiejszego Miejsca Pamięci.

2984

Nazwy

Do bazy dołączyli katolicy, polscy i radzieccy żołnierze

10

lata

Analizie poddano zapisy z ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickiej w Łucku

1359

Nazwisko

Znaleziono w bazie danych pochowanych

GALERIA

bottom of page